Kalbų kursai ir korepetavimas moksleiviams

Kalbų kursai ir korepetavimas moksleiviams

Šie kursai padės sustiprinti mokykloje įgytas kalbų žinias, jas praplėsti ir užtvirtinti.

Individualios kalbų pamokos dirbant kartu su dėstytoju orientuojantis į studijuojančiojo tikslus.

Daugiau:

Korepetuojami dalykai – matematika, lietuvių kalba, užsienio kalbos pasirinktinai, biologija, chemija, fizika.
Darbas su dėstytoju iš anksto nustatytu laiku, ruošiasi pamokoms sudarius individualų mokymosi planą. Korepetavimo programa suderinama su besimokančiojo poreikiais, identifikuojamos esamos žinių spragos, kurios edukacijos eigoje užpildomos dėstytojui parinkus geriausią, prie individualaus mokymosi stiliaus pritaikytą medžiagą ir mokymosi metodologiją.

Pamokų laikas derinamas individualiai kartu su dėstytoju.